«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

"Тиждень-науки - 2015"

Деталі

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

ІМЕНІ ГРИГОРІЯ ВОЛИНКИ

ПРОГРАМА

«Тижня студентської науки – 2015»

27-30 квітня

Київ – 2015
27 квітня 2015 року

актова зала центрального корпусу

(вул. Пирогова, 9)

10.20-10.55 Реєстрація учасників звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука – 2015».

11.00-13.00 Пленарне засідання звітно-наукової конференції студентів «Освіта і наука – 2015». Відкриття Тижня студентської науки – 2015.

13.20-13.55 Реєстрація делегатів Конференції Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки.

14.00-15.30 Конференція Студентського наукового товариства імені Григорія Волинки.


28 квітня 2015 року

Пленарні засідання

Інститут іноземної філології

12.00, ауд. 6.10 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Гончаров Володимир Іванович – директор Інституту іноземної філології, доктор філософських наук,професор, заслужений працівник освіти України. Вітальне слово учасникам конференції.

Перванюк Вікторія Романівна«The main approaches to the definition of the notion ‘concept’ in modern linguistics», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Щербина С.М.

Ракоїд Оксана Володимирівна«Семантична об’єктивація концепту Війна в англійській та українській мовах», науковий керівник – доцент Гладка І.А.

Сенько Тетяна Петрівна«Особливості перекладу пісень в англомовних кінострічках», науковий керівник – кандидат філологічних наук, старший викладачКовальчук І.М.

Калюжна Юлія Андріївна «Формування уявлення старшокласників про національну специфіку художнього твору», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Клименко Ж.В.


Інститут інформатики

14.00, ауд. 340 центрального корпусу

(вул. Пирогова, 9)

Хуснутдінов Антон Валер’янович «Розробка електронного освітнього середовища сучасного університету», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Рафальська М.В.

Коваль Роман Миколайович «Електронні курси у середовищі Moodle», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Франчук В.М.

Муравко Валерій Григорович «Освітнє середовище Інституту інформатики у Microsoft Office 365», науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Жабєєв Г.В.


Інститут мистецтв

14.00, ауд. 2.1

(вул. Тургенівська, 11)

Парфенюк Ірина Петрівна «Поетика Т.Г.Шевченка та П.П.Чубинського в культурологічних паралелях», науковий керівник – старший викладач Василенко Н.А.

Рябова Марія Василівна «Формування музично-творчих умінь учнів початкової школи у шкільному хорі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Бодрова Т.О.

Прокопенко Інна Володимирівна «Особливості естетичного виховання школярів у вальдорфських школах», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Завадська Т.М.

Матвійчук Анна Миколаївна «До питання значення методу показу і наслідування у процесі вокального навчання майбутнього вчителя музичного мистецтва», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент             Тоцька Л.О.

Спірас Уляна Сергіївна «Комплекс методів вокальної підготовки у контексті основних вимог щодо її ефективності», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Хоружа О.В.

Шинкарюк Ірина Сергіївна «Використання комунікативних тактик та стратегій у роботі вчителя хореографії з дошкільниками», науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, доцент Козинко Л. Л.


Інститут корекційної педагогіки та психології

12.30, ауд. 13.9 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Синьов Віктор Миколайович директор Інституту колекційної педагогіки та психології, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Забожан Ірина Анатоліївна – голова Студентського наукового товариства Інституту корекційної педагогіки та психології «Варіативність дошкільних закладів для дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах реформування вітчизняної освіти», науковий керівник – кандидат  педагогічних наук, доцент Ханзерук Л.О.

Ращенко Анастасія Сергіївна «Особливості розвитку здібностей у підлітків зі зниженим зором»,науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Глушенко К.О.

Прядкіна Ольга Михайлівна        «Особливості формування концентрації уваги дошкільників з дитячим церебральним паралічем методом Монтессорі терапії», науковий керівник – доктор педагогічних наук, проф. Шевцов А.Г.

Стрілець Катерина Сергіївна «Роль проективних методик у психодіагностиці дітей з психоемоційними розладами», науковий керівник –кандоктор психологічних наук, доцент Кротенко В.І.

Мальцева Ірина Юріївна «Діагностика фонетико-фонематичних процесів у дітей із порушеннями мовлення», кандидат педагогічних наук, доцент Марченко І.С.

Якубовський Олексій Леонідович «Особливості підготовки сурдопедагогічних кадрів за часів незалежної України», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Гренюк Л.С.

Самайчук Анастасія Сергіївна «Актуальні проблеми інклюзивної освіти», кандидат психологічних наук, доцент Найдьонова Г. О.


Інститут педагогіки та психології

12.30, ауд. 11.8 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Ларін Дмитро Ігорович «Смисл професії як чинник розвитку «Я-концепції» студентів-майбутніх психологів», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Кучеренко Є.В.

Панасюк Оксана Василівна «Педагогічні умови формування інформативної компетентності у вчителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Бобрицька В.І.

Максакова Анна Вікторівна «Педагогічні умови ефективного формування науково-дослідних умінь майбутніх вчителів початкової школи», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Севастюк М.С.

Костюк Аліна Олексіївна «Педагогічні погляди М.П. Драгоманова», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Чабайовська М.І.

Ліщенко Ксенія Сергіївна «Шевченківська тематика в художньому доробку Луганських митців», науковий керівник – старший викладач Гармата В.М.

Василенко Катерина Сергіївна «Психологічна допомога постраждалим внаслідок бойових дій у зоні АТО», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Томаржевська І.В.

Стаднік Наталія Володимирівна«Лізоцимна активність слини людини як метод донозологічної діагностики», науковий керівник – кандидат біол. наук, доцент Мегалінська А.П.

Левіщенко Олександра Тарасівна«Використання технологій проблемного навчання на уроках іноземна мова в основній школі», науковий керівник – доцент Бернацька О.В.

Жолубак Олеся Степанівна «Покращення навичок писемного мовлення інтерактивними методами на уроках англійської мови» науковий керівник – доцент Попова Л.М.


Інститут політології та права

09.30, ауд. 9.7 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Андрусишин Богдан Івановичпроректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів НПУ імені М. П. Драгоманова, директор Інституту політології та права, академік Української академії історичних наук, академік АН ВШ України, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України«Студентська науково-технічна діяльність як фактор інтеграційного розвитку українського суспільства».

Шимон Світлана Іванівназавідувач кафедри цивільного та трудового права Інституту політології та права, доктор юридичних наук, доцент «Юридична наука, освіта і практичне життя: разом чи окремо?».

Остапенко Марина Анатоліївна - доктор політичних наук, професор кафедри політичних наук Інституту політології та права «Особливості соціалізації студентської молоді в сучасному суспільстві».

Горбатенко Ірина Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри політичних наук Інституту політології та права «Сучасні проблеми політичної науки та освіти в Україні».

Березовська Любов Василівна– голова Студентського наукового товариства Інституту політології та права «Державно-громадська модель управління освітою як форма взаємодії держави та громадянського суспільства в Україні», науковий керівник – викладач кафедри освітньої політики      Постол К.А.


Інститут природничо-географічної освіти та екології

14.00, ауд. 418 центрального корпусу

(вул. Пирогова, 9)

Покась Віталій Петровичдиректор Інституту природничо-географічної освіти та екології, доктор філософських наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Гапон Яна Віталіївна «Формування мотиваційної навчальної діяльності на уроках «Соціально-економічної географії», науковий керівник –кандидат педагогічних наук, доцент Покась Л.А.

Ковалик Неоніла Анатоліївна «Причини виникнення та шляхи подолання агресивних поведінкових реакцій підлітків», науковий керівник –кандидат психологічних наук, доцент Виходцева О.А.

Трачук Микола Анатолійович «Еколого-економічне обґрунтування використання енергозберігаючих технологій в житлово-комунальному господарстві», науковий керівник –доктор біологічних наук Волошина Н.О.

Різник Аліна Григорівна «Особливості утримування страусів на території Черкаської області», науковий керівник –кандидат біологічних наук, доцент Пархоменко О.В.

Дідичук Марина Олександрівна «Біологічні особливості дикорослих видів та культивованих сортів роду Ribes L. у Лісостепу України», науковий керівник – кандидат біологічних наук, доцент Чорний І.Б.

Гордієнко Катерина Юріївна «Ландшафтний дизайн туристичного комплексу», науковий керівник – кандидат географічних наук, доцентБорисова О.В.

Гніденко Тетяна Олександрівна«Сучасні тенденції розвитку хімії поліметинових барвників на прикладі BODIPY (бородипірометенів)», науковий керівник кандидат хімічних наук, доцент Толмачова В.С.


Інститут розвитку дитини

11.00, ауд. 2.7

(вул. Автозаводська, 47)

Загарницька Ірина Іванівнадиректор Інституту розвитку дитини, кандидат філософських наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Луценко Ірина Олексіївна – заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Інституту розвитку дитини, доктор педагогічних наук, доцент. Вітальне слово учасникам конференції.

Грузинська Ірина Миколаївна«Перспективи розвитку наукової роботи студентів в Україні», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Богуш А.М.

Огородник Ірина Олегівна – голова Студентського наукового товариства Інституту розвитку дитини «Студентська наука – основа професійного зростання майбутніх фахівців», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Дудка Т.Ю.

Боковець Ольга Ігорівна«Формування світоглядних уявлень у дітей старшого дошкільного віку на матеріалі літературних творів                        В.О. Сухомлинського», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Сухорукова Г.В.

Шацька Юлія В’ячеславівна«Корекція емоційних порушень дітей дошкільного віку, які втратили батьків засобами казкотерапії», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Гальченко В.М.

Бондарина Людмила Володимирівна «Модель менеджера ХХІ століття: можливості та фактори практичної реалізації», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, викладач Дудка Т.Ю.

Пуховець Любов Олександрівна«Громадянське виховання особистості як основа забезпечення безпеки держави», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Лисакова І.В.

Снігир Валентина Сергіївна «Аналіз проблем та перспективи розвитку дитячого пригодницького екстремального туризму в Україні»,науковий керівник – доктор філософських наук, професор Крилова С.А.


Інститут соціальної роботи та управління

10.00, ауд. 44

(вул. Освіти, 6)

Торбін Григорій Мирославовичпроректор з наукової роботи НПУ         імені М.П. Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Ярошенко Алла Олександрівна – директор Інституту соціальної роботи та управління, доктор філософських наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Данилюк Катерина Володимирівна «Особливості надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в Україні», науковий керівник – доцент, к. педагогічних наук Дубич К.В.

Пророченко Олег Валентинович «Екзистенційна модель: можливості застосування», науковий керівник – доцент, доктор соц. наук Отрешко Н.Б.

Сенчук Михайло Петрович «Когнітивно-поведінкова теорія в соціальній роботі», науковий керівник – доцент, доктор соц. наук Отрешко Н.Б.

Черняхович Олександра Євгенівна «Психологічне консультування та психотерапія: діалогічний підхід», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зеленін В.В.

Кучерява Зоряна Миколаївна «Формування здорового способу життя дітей на засадах національних традицій фізичного виховання», науковий керівник – доцент, кандидат педагогічних наук Мирошніченко Н.Б..

Косюк Наталія Борисівна «Арт-терапія як педагогічний метод профілактики негативних емоційних станів дітей молодшого шкільного віку», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Вайнола Р.Х.

Панасюк Інна Вікторівна «Європейські стандарти у механізмі забезпечення прав і свобод людини», науковий керівник – кандидат юридичних наук, доцент Сухицька Н.В.

Шаргородська Кристина Ігорівна«Діяльність волонтерів в Україні: реалії сьогодення та шляхи становлення і розбудови», науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Сухицька Н.В.

Сафронова Ліна Олександрівна«Права людини в Україні: механізм гарантування їх реалізації та захисту», науковий керівник кандидат юридичних наук, доцент Сухицька Н.В.


Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

13.00, бібліотека

(вул. Саратівська, 20)

Бондарчук Оксана Валеріївна «Формування Я-образу майбутньої матері у дівчат юнацького віку», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Волошина В.В.

Бєлозор Ярослава Олександрівна «Психологічні особливості прояву творчих здібностей у студентському віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зайчикова Т.В.

Мельніков Олександр Олександрович «Психологічна зрілість особистості сучасного студентам», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Бушуєва Т.В.

Суха Валентина Вікторівна «Особливості прояву ігрової залежності у молодшому юнацькому віці», науковий керівник – кандидат психологічних наук, доцент Зайчикова Т.В.

Коваль Олексій Михайлович «Розвиток освіти в провідних країнах світу», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, професор Чугаєвський В.Г.


Інститут української філології та літературної

творчості імені Андрія Малишка

10.00, ауд. 7.3 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Висоцький Анатолій Васильовичдиректор Інституту української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка, доктор філологічних наук, професор«Про стан та наукові досягнення студентів Інститутуукраїнської філології та літературної творчості імені Андрія Малишка».

Киричевський Іван Петрович«Епопея «Ост» У. Самчука як роман опору», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури Ліпницька І.М.

Стогній Марія Сергіївна «Лексичні і фразеологічні одиниці з національно-культурним компонентом у творах І.Нечуя-Левицького», науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови           Гальона Н.П.

Кравченко Анастасія Олександрівна «Опис українських земель у “Polonia” Шимона Старовольського», науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнополітики Подобєд О.А.

Костовська Алла Володимирівна«Лінгвостилістична структура тексту Львова у романі Юрія Винничука «Танго смерті», науковий керівник – доктор філологічних наук, професор кафедри стилістики української мови Мацько Л.І.

Крило Аліна Вікторівна «Сучасне навчальне експериментальне видання: погляд редактора», науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Харитоненко О.І.

Сухарєва Ірина Анатоліївна «Розвиток логіко-математичного інтелекту на медіа-уроках української мови», науковий керівник – канд.идат педагогічних наук, доцент кафедри методики мови та літератури Строганова Г.М.


Інститут управління та економіки освіти

14.30, конференц-зал

(вул. Саратівська, 20)

Боднарюк Олександра Юріївна «Рушійна сила соціуму у вивченні аспектів навчання», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент    Унінець І.М.

Ковальчук Любов Олександрівна «Матеріальна і формальна сторона науки і навчання», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент    Унінець І.М.

Кутова Олена Миколаївна «Сучасні проблеми управління вищим навчальним закладом», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Деліні М.М.

Мезько Наталія Володимирівна «Критерії оцінки ефективності процесу комунікації в управлінні громадською організацією», науковий керівник – кандидат філософських наук, професор Крохмаль Н.В.

Погребна Владислава Василівна «Маркетинг знань як основа методологічної та організаційної роботи навчального закладу», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Черепніна О.І.

Стадник Дарина Олександрівна «Маркетинг навчального закладу і корпоративний імідж», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Черепніна О.І.

Шокал Діана Андріївна «Сучасні психолого-педагогічні погляди на єдність науки і навчання», науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Унінець І.М.


Інститут філософської освіти і науки

11.00, ауд. 1.8 гуманітарного корпусу

(вул. Тургенівська, 8/14)

Дробот Іван Іванович – директор Інституту філософської освіти і науки, доктор історичних наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Темрук Олена Василівна – вчений секретар Ради науково-технічної творчості студентської молоді Інституту філософської освіти і науки, кандидат психологічних наук, доцент «Про підсумки студентської наукової роботи у 2014 році та завдання СНТ Інституту філософської освіти та науки на 2015 рік».

Хоменко Глеб Володимирович– голова Студентського наукового товариства Інституту філософської освіти і науки. Співдоповідь.


Фізико-математичний інститут

14.00, ауд. 431 центрального корпусу

(вул. Пирогова, 9)

Дивляш Наталя Вадимівна «Статистика сингулярних розподілів», науковий керівник – професор Гончаренко Я.В.

Маруженко Олексій Васильович «вплив магнітного поля на електрофізичні властивості епоксидних полімерів», науковий керівник – професор         Січкар Т.Г.

Ратушняк Софія Петрівна «Фрактальні функції, пов’язані з двійковим зображенням чисел», науковий керівник – професор Працьовитий М.В.

Банак Роман Данилович «Дослідження релаксаційних властивостей полімерних композитів за допомогою маятникових методів», науковий керівник – професор Шут М.І.

Цибульська Наталія Миколаївна «Деякі нові результати для кілець  і », науковий керівник – доцент Требенко О.О.


28 квітня 2015 року

Секційні засідання

Інститут іноземної філології

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

14.00

ауд. 6.3

«Актуальні проблеми лінгвістики в синхронії та діахронії»

14.00

ауд. 5.1

«Семантичні, прагматичні та когнітивні аспекти лінгвістичного дослідження англійської мови»

14.00

ауд. 5.7

«Актуальні аспекти дослідження романо-германських мов»

14.00

ауд. 14.12

«Актуальні проблеми сучасної русистики»

14.00

ауд. 5.10

«Проблеми поетики російської та зарубіжної літератур»

14.00

ауд. 6.7

«Актуальні питання методики викладання світової літератури»

14.00

ауд. 5.12

«Нові тенденції у перекладознавстві та формуванні іншомовної компетенції»

Інститут історичної освіти

(вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва секції

15.00

ауд. 20

«Міжкультурні комунікації та актуальні проблеми гуманітарних наук»

«Міжнародний туризм як складова соціальної історії»

Інститут мистецтв

 (вул. Тургенівська, 11)

Час

Місце проведення

Назва секції

11.00

ауд. 3.13

«Інструментальне та оркестрове виконавство»

12.00

ауд. 3.6

«Теорія та історія музики»

14.00

ауд. 3.6

«Теорія та методика музичної освіти, хорового співу і диригування»


Інститут політології і права

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.00

ауд. 9.9

«Актуальні проблеми політичної науки»

12.00

ауд. 9.7

«Теоретико-правові засади формування та розвитку сучасної української держави»

Інститут філософської освіти і науки

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.00

ауд. 3.13

Філософія

12.00

ауд. 3.3,

ауд. 15.3

Культурологія

12.30

ауд. 15.7

Історія та філософія історії

12.30

ауд. 8-5

Психологія

14.00

ауд. 2.19

Етика та естетика

15.30

ауд. 14.11

Філософська антропологія


28 квітня 2015 року

Заходи Студентського наукового товариства

імені Григорія Волинки

Інститут інформатики

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.30

ауд. 340

Інформаційна зустріч (відеоконференція) «Закордонний досвід організації навчального процесу у вищому навчальному закладі (на прикладі університетів Франції та Нідерландів»

Інститут історичної освіти

(вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 25

Науково-практичний семінар «Побут і дозвілля київського студентства у ІІ половині ХІХ – на початку ХХІ ст.»

Інститут мистецтв

(вул. Тургенівська, 11)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 2.1

Творча зустріч із лауреатом премії імені М. Лисенка, заслуженим діячем мистецтв України – М. А. Шухом «Музика на межі тисячоліть»

Інститут управління та економіки освіти

 (вул. Саратівська, 20)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

16.00

ауд. 207

Тренінг «Мистецтво презентації», присвячений формуванню сучасними менеджерами умінь та навичок презентування. Коуч-тренер:

Нестерова М.О.


Інститут природничо-географічної освіти та екології

Фізико-математичний інститут

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 305

Круглий стіл «Застосування фракталів у природничих науках»


29 квітня 2015 року

Пленарні засідання

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

13.00, ауд. 5.9 центрального корпусу

(вул. Пирогова, 9)

Лановенчик Олена Сергіївна «Поняття ведення військових документів: проблеми та перспективи», науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Товт І.С.

Рабчун Ірина Вікторівна«Роль інформаційно-аналітичної діяльності в процесі навчання фахівців з документознавства та інформаційної діяльності та їх робота у сфері бібліотекознавства», науковий керівник – кандидат історичних наук, доцент Товт І.С.


Інститут фізичного виховання і спорту

9.30, ауд. 3.51 спортивного корпусу

(вул. Тургенівська, 3/9)

Тимошенко Олексій Валерійович директор Інституту фізичного виховання і спорту, доктор педагогічних наук, професор. Вітальне слово учасникам конференції.

Тищенко Тетяна Борисівна – заступник директора з наукової роботи Інституту фізичного виховання і спорту, кандидат педагогічних наук, доцент. Вітальне слово учасникам конференції.

Ільїна Анастасія Василівна «Фізична реабілітація жінок 20-30 років, хворих на бронхіальну астму, на поліклінічному етапі», науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Сущенко Л.П.

Зотько Наталія Валеріївна «Фізична реабілітація спортсменів 20-25 років після операцій на колінному суглобі», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Путров С.Ю.

Сичов Сергій Сергійович «Застосування спеціальних знань в процесі підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання з питань спортивного травматизму», науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тищенко Т.Б.

Педаєва Вікторія Олександрівна «Фізична реабілітація жінок похилого віку, хворих на гіпертонічну хворобу ІІ ступеня» науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Сущенко Л.П.

Гоменюк Катерина Ігорівна «Сучасні методи контролю фізичної і функціональної підготовленості дітей у фігурному катанні на ковзанах на початковому етапі підготовки», науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Приймаков О.О.

Тимчик Костянтин Анатолійович «Модельні характеристики фізичної підготовленості волейболістів різного віку і амплуа», науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Приймаков О.О


29 квітня 2015 року

Секційні засідання

Інститут інформатики

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва секції

14.00

ауд. 229

«Комп’ютерно-орієнтовані засоби навчання»

14.00

ауд. 1-14

«Освітні вимірювання»

Інститут історичної освіти

(вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.30

ауд. 14

«Актуальні проблеми етнології України»

12.30

ауд. 15

«Побут і культура українського народу»; «Історіографія, джерелознавство і біографістика»

13.00

ауд. 39

«Проблеми розвитку середньовічної та ранньомодерної України»

13.00

ауд. 37

«Актуальні проблеми історії України

XVIII-XIX ст.»

13.00

ауд. 44

«Проблеми змісту та методика навчання курсу всесвітньої історії в середній школі»;

 «Проблеми змісту історичної та українознавчої освіти»

13.00

ауд. 47

«Проблеми викладання суспільствознавства в середній школі»;

«Цивілізаційні моделі світу «Україна в сучасному цивілізаційному світі»

13.00

ауд. 49

«Методика проведення педагогічного експерименту»;

«Інноваційні технології навчання історії та правознавства»

15.00

ауд. 39

«Актуальні проблеми історії України ХX – початку ХХІ ст.»


Інститут корекційної педагогіки та психології

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.30

ауд. 12.4

Логопедії

12.30

ауд. 13.2.

Спеціальної психології та медицини

14.00

ауд. 12.10

Ортопедагогіки та реабілітології

14.00

ауд. 13.5

Тифлопедагогіки

14.00

ауд. 13.4

Психокорекційної педагогіки

14.00

ауд. 13.8

Сурдопедагогіки

Інститут мистецтв

 (вул. Тургенівська, 11)

Час

Місце проведення

Назва секції

11.00

ауд. ЦКХ (центр хореографії лекційний)

«Хореографія»

12.00

ауд. 3.9,

ауд.1.7

«Фортепіанне виконавство та художня культура»

14.30

ауд. 2.4

«Теорія та методика постановки голосу»

Інститут педагогіки та психології

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

                                                                               

Час

Місце проведення

Назва секції

10.00

ауд. 10.6

«Психологія»

14.00

ауд. 11.9

«Мова та методика викладання в початковій школі»

14.00

ауд. 10.4

«Педагогіка та методика початкового навчання»

14.00

ауд. 14.4

«Медико-біологічні та валеологічні основи охорони життя і здоров’я»

14.00

ауд. 10.12

«Образотворче мистецтво»

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва секції

14.00

ауд. 5.3

«Теоретичні й практичні засади діловодства та документознавства»

14.00

ауд. 5.4

«Теоретичні й практичні аспекти інформаційної діяльності»

Інститут розвитку дитини

 (вул. Автозаводська, 47)

Час

Місце проведення

Назва секції

11.00

читальний зал

«Дошкільна освіта: нові моделі, вектори розвитку»

11.00

ауд. 2.1

«Здоров'язберігаюча, рекреаційна та анімаційна складові організації діяльності особистості»

11.00

ауд. 1.2

«Психологічний супровід становлення особистості»

Інститут соціальної роботи та управління

 (вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва секції

10.00

ауд. 60

«Актуальні проблеми психологічної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери»

10.00

ауд. 44

«Організація соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів»

10.00

ауд. 62

«Соціальна робота: теорія і практика»

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

 (вул. Саратівська, 20)

Час

Місце проведення

Назва секції

14.00

ауд. 200

«Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології»

14.00

ауд. 205

«Актуальні проблеми політико-психологічного суспільного розвитку»

14.00

ауд. 201

«Актуальні проблеми соціології та соціальних комунікацій»

14.00

ауд. 205

«Актуальні проблеми соціальної психології та психотерапії»

14.00

ауд. 203

«Актуальні проблеми практичної психології та психосоматики»


Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

11.00

ауд. 8.9

«Стилістика української мови»

12.30

ауд. 7.12

«Українська література»

12.30

ауд. 7.8

«Українська мова»

12.30

ауд. 8.9

«Методика викладання української мови та літератури»

12.30

ауд. 8.7

«Історія та етнополітика»

12.30

ауд. 7.6

«Культура української мови»

Інститут управління та економіки освіти

 (вул. Саратівська, 20)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 207

«Економіка освіти»

15.30

ауд. 208

«Управління, інформаційно-аналітична діяльність та євроінтеграція»

Інститут управління та економіки освіти

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 3.15

«Економічна теорія (економічні спеціальності)»

Інститут фізичного виховання та спорту

спортивний комплекс (вул. Тургенівська, 3/9)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

10.30

ауд. 3.51

«Теорія і методика фізичного виховання учнівської та студентської молоді»

10.30

ауд. 3.52

«Фізична реабілітація хворих при різних функціональних порушеннях; теорія і методика підготовки спортсменів»


Інститут філософської освіти і науки

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.00

ауд. 3.3

Релігієзнавство

14.00

ауд. 3.2

Дизайн

Фізико-математичний інститут

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.30

ауд. 314

Теорія та методика навчання фізики та астрономії

14.00

ауд. 431

Математичний аналіз та диференціальні рівняння

14.00

ауд. 320

Загальна фізика

14.00

ауд. 419

Методика навчання математики

14.00

ауд. 334

Методологія та методика навчання фізико-математичних дисциплін у вищій школі

14.00

ауд. 456

Вища математика

Кафедра педагогічної творчості

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

12.30

ауд. 3.14

Педагогічної творчості


29 квітня 2015 року

Заходи Студентського наукового товариства

імені Григорія Волинки

Інститут корекційної педагогіки та психології

Гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

11.00

ауд. 12.4

Круглий стіл з академіком Бондарем В.І. з питань:

1. Інклюзивна освіта в Україні.

2. Актуальні проблеми розвитку корекційної освіти в сучасній Україні та світі.

Інститут педагогіки та психології

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

12.00

ауд. 10.8

Круглий стіл «Актуальні проблеми психології»

Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації

центральний корпус (вул. Пирогова, 9)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

16.00

ауд. 5.9

Круглий стіл «Інформаційні технології у середовищі документних потоків»

Інститут політології і права

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

11.00

ауд. 9.7

Лекція-бесіда із директором Центру суспільних досліджень «Український меридіан», політологом Дмитром Левусем на тему: «Посилення єдиного ментального та політичного простору на території країн Балтії та України»


Інститут розвитку дитини

(вул. Автозаводська, 47)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

13.00

ауд. 2.1

Круглий стіл на тему: «Сучасна наука: погляд на дитинство»

Інститут соціальної роботи та управління

 (вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

14.00

ауд. 57

Науково-практичний семінар «Зародження волонтерського руху в Україні:бар’єри та тенденції»

Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій

 (вул. Саратівська, 20)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

13.00

читальний зал

Круглий стіл «Актуальні проблеми студентської   

науково-дослідної роботи»

 


30 квітня 2015 року

Секційні засідання

Інститут історичної освіти

(вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва секції

09.30

ауд.32

«Актуальні проблеми ХХ – ХХІ століття»

Інститут педагогіки та психології

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

10.30

ауд. 10.1

«Іноземні мови та методика їх викладання»

Інститут соціальної роботи та управління

 (вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва секції

09.00

ауд. 51

«Соціально-правовий захист населення»

09.00

ауд. 26

Кругий стіл «Актуальні підходи до сучасної соціальної роботи та допомоги»

Інститут української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва секції

09.00

ауд. 8.12

«Журналістика»

Інститут управління та економіки освіти

гуманітарний корпус (вул. Тургенівська, 8/14)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

09 .00

ауд. 3.15

«Економічна теорія (неекономічні спеціальності)»


30 квітня 2015 року

Заходи Студентського наукового товариства

імені Григорія Волинки

Інститут історичної освіти

(вул. Освіти, 6)

Час

Місце проведення

Назва та тип заходу

09.20

ауд. 25

Зустріч з науковцем – Іванцовою Г.І. «42 кроки до Бабиного яру» (пам’яті відомого історика

Іванцова І.О.)


30 квітня 2015 року

гуманітарний корпус

(вул. Тургенівська, 8/14)

ауд. 3.4.

13.00-14.00 Урочисте відкриттяаудиторії імені професора Г.І.Волинки.

14.00-14.30 Урочисте закриття «Тижня студентської науки – 2015».