«Науковий потенціал студентів необхідно вміти вчасно розпізнати, підтримати та скерувати» - Григорій Волинка

ІІ щорічний конкурс "Кращий студент-науковець"

Деталі

       Ти маєш значні наукові досягнення? Хочеш поділитися ними із іншими? Не зволікай! Заповнюй анкету та стань "КРАЩИМ СТУДЕНТОМ-НАУКОВЦЕМ-2015"!!!

       Згідно до Положення про конкурс та у відповідності до наказу ректора, щорічний конкурс "Кращий студент-науковець" серед студентів Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова оголошується ВІДКРИТИМ!

       Для участі у Конкурсі необхідно заповнити анкету учасника за встановленою формою (форму можна взятии в каб. 1-2 ЦК). До анкети мають бути додані ксерокопії усіх статей, дипломів, грамот, патентів тощо. Для підтвердження доповідей на засіданнях наукових гуртків та проблемних груп надаються відповідні довідки за підписом керівника проблемної групи чи наукового гуртка. Участь у конференціях має бути підтверджена ксерокопіями тез доповідей, або, в разі відсутності тез, програмами відповідних конференцій.

       Анкету разом з додатками подати старшим інспекторам зі студентської наукової роботи Сінельник Лілії Олександрівні та Спірідоновій Наталії Валеріївні (каб. 1-2 центрального корпусу) до  18 травня 2015 року. Підсумки конкурсу будуть підведені до 01 червня 2015 року.

Конкурсна комісія:

 • Андрущенко Віктор Петрович – доктор філософських наук, професор, ректор НПУ імені М.П.Драгоманова – голова комісії;
 • Падалка Олег Семенович – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, перший проректор з організації навчально-виховної роботи і економіки НПУ імені М.П.Драгоманова – заступник голови комісії;
 • Торбін Григорій Мирославовичдоктор фізико-математичних наук,професор, проректор з наукової роботи – заступник голови комісії;
 • Андрусишин Богдан Іванович – доктор історичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів НПУ імені М.П. Драгоманова – член комісії;
 • Бондар Володимир Іванович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту педагогіки і психологіїНПУ імені М.П. Драгоманова
 • Бровдій Василь Михайлович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології НПУ імені М.П. Драгоманова – член комісії;
 • Вернидуб  Роман Михайловичкандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з навчально-методичної роботи – член комісії;
 • Євтух Володимир Борисовичдоктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій – член комісії;
 • Мозгова Наталія Григорівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії НПУ імені М.П. Драгоманова – член комісії;
 • Синьов Віктор Миколайович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту корекційної педагогіки та психології – член комісії;
 • Шут Микола Іванович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАПН України, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики – член комісії;
 • Сінельник Лілія Олександрівна –старший інспектор зі студентської наукової роботи – член комісії;
 • Спірідонова Наталія Валеріївнастарший інспектор зі студентської наукової роботи – член комісії;
 • Зайченко Сергій Сергійович – голова Студентської ради НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • Цибін Станіслав Григорович – голова профспілки студентів та аспірантів – член комісії;
 • голови студентських наукових товариств інститутів.